Beelddenken

Als je uitgaat van Neurodiversiteit zijn er verschillen tussen mensen en hoe hun brein werkt. Hoe de informatie wordt verwerkt.

Ik dacht als kind dat ik dom was… dat ik anders was..
Zeker als de leerstof niet interessant was voor mij, kon ik me moeilijk concentreren.
Ik had een hekel aan herhaling en ik droomde makkelijk weg.
Later ontdekte ik dat ik niet dom ben, maar een visuele voorkeur heb om informatie
te verwerken. Ik denk anders. Ik had een beeld in mijn hoofd nodig om te kunnen leren.
Ik denk in beelden / filmpjes. Het lijkt wel een You-tube-kanaal.
Ik denk snel ( beelddenken; 32 woorden per seconde.
Taaldenken; 2 à 3 woorden per seconde)
En ik associeer makkelijk.
(Dat moment waarop ik je iets wil vertellen en… Hé sneeuwvlokken… sneeuwpop…Noordpool…ijsbeer…dierentuin…Greenpeace…redt de zee… )

Ik moet het eerst voor me zien voor ik het kan begrijpen.
En het kost ook wat meer tijd en energie, want ik moet beelden eerst omzetten naar woorden. Dus je eigen tempo/ritme is hierin ook belangrijk.

Weet jij welke manier van informatie verwerken jij hebt? ( vaak is het een combinatie)

• Visuele voorkeur. ( zien – Beelddenken.)
• Auditieve voorkeur. ( horen )
• Kinesthetisch (gevoel)
• Auditief Digitaal. ( denken- innerlijke dialoog)

Heb jij een visuele voorkeur?

• Heb je een levendige verbeelding?
• Zie je snel overeenkomsten?
• Weet je dingen zonder dat je uit kunt leggen hoe je dat weet?
• Ben je goed in het onthouden van gezichten, en vaak minder goed in het onthouden  
   van namen?
• Maak je tekeningetjes als je luistert?
• Vind je vaak creatieve oplossingen bij problemen?
• Ben je gevoelig voor kleuren?
• Voel je stemmingen en sferen snel aan?
• Ben je chaotisch of druk in je hoofd?
• Verlies je de tijd uit het oog?
• Kun je dingen in je hoofd zien, en vanuit verschillende invalshoeken bekijken?
• Heb of had je op school moeite met de spellingsregels en met het automatiseren (van 
   bijv. de tafels?)
• Kun je je gedachten soms moeilijk verwoorden of heb je hiervoor heel veel
   woorden nodig? (wat er niet duidelijker op wordt)

Ik heb de opleiding tot Beelddenkspecialist bij Sandra Kleipas gevolgd, in België. Er vielen veel puzzelstukjes op hun plaats. Want zeker in het onderwijs is het belangrijk om het verschil te weten. In ons onderwijs wordt vaak ‘Bottom-up’ geleerd, het stapsgewijs aanbrengen van nieuwe leerstof.. Maar iemand die in beelden denkt leert ‘Top-down’. Denken vanuit een totaaloverzicht, direct naar de oplossing, en waarom iets geleerd wordt. Ik leer het liefste door te kijken, te doen en te ervaren.

Tijdens mijn studie liep ik onlangs nog aan tegen mijn ‘andere manier’ van informatie verwerken. (mijn Portfolio) De feedback die ik kreeg ; “Je neemt teveel zijwegen, kijkt vanuit teveel verschillende invalshoeken, gebruikt teveel woorden om tot de kern te komen waardoor het chaotisch wordt. Het is niet gestructureerd” Maar zo denk ik! Dat is mijn visuele manier van informatie verwerken. Ik organiseer op geheel eigen wijze, heb een eigen structuur. Ik kan datgene wat ik bedenk moeilijker onder woorden brengen. Ik zie het als een heel duidelijk beeld voor me. Maar hoe kan ik dat overbrengen? Dan gebruik ik veel woorden, maar dan denk ik dat het niet duidelijk genoeg is. Dus gebruik ik nog meer woorden. Waardoor het voor een ander helemaal niet meer duidelijk is. Ik beschrijf vooral beelden en metaforen in plaats van feiten en cijfers. Ik zie overal mogelijkheden en nieuwe ideeën. Dit zorgt ervoor dat ik het moeilijk vind om iets helemaal af te maken. Ik ervaar druk en stress bij vastgelegde procedures en processen. “Vastleggen” ervaar ik als een beperking van mijn denkproces. Ik vraag me af waarom iets op een bepaalde manier gebeurt en zie dan weer nieuwe/andere mogelijkheden.

 

Dit zijn dingen die ik vaak terug hoor bij mensen die een visuele voorkeur hebben.
Natuurlijk kunnen we leren om het anders te doen. Maar dan leer/werk je niet vanuit jouw aangeboren manier van informatie verwerken. Laten we naar de talenten kijken in plaats van naar de dingen die je niet zo goed kunt. Waarom bijv. niet mindmappen? Tekenen of foto’s maken? je creativiteit als talent inzetten. Je passie volgen. 

Ervaringen uit mijn praktijk;

Een uitspraak van een jongere:
“Ik krijg het nooit zo gerealiseerd als ik in mijn hoofd heb. Dus ik blijf liever in de fantasiewereld hangen en doe niets, dan dat het dadelijk niet perfect is”…

Een uitspraak van een volwassen vrouw:
“Als ik niets doe, kan het ook niet misgaan…”
Vroeger werd er om haar ideeën gelachen…

Een vol hoofd is vaak het gevolg van een visuele informatieverwerking.
Ik kan je begeleiden om meer inzicht te krijgen in beelddenken.
Te onderzoeken hoe vol je hoofd zit.
En hoe je je hoofd kunt opruimen, op een manier die bij jou past.
Hoe kun je je natuurlijk talent inzetten? Een ‘beelddenker’ heeft ruimte en vrijheid nodig.

Ik wil samen met jou onderzoeken wat voor jou specifiek zou kunnen werken.
Om het onderscheid te maken tussen wie je echt bent / wilt zijn en alle manieren van aanpassen die je je zo eigen hebt gemaakt.
Want een volwassen beelddenker = een aanpassingskampioen. (een kameleon)
En aanpassen kost veel energie en verlies van talent.

“het mooiste wat je kunt worden is jezelf”.

“Wat ik hoor, vergeet ik
Wat ik zie, onthoud ik
Wat ik doe, begrijp ik.”             ~Confusius