Ik denk en voel in beelden…

Ik heb ervaren dat tekenen me helpt om te kunnen concentreren en de informatie te verwerken. Tekenen zorgt voor duidelijkheid, voorspelbaarheid en veiligheid.
Dit zorgt voor rust en ruimte in je hoofd.

Gedrag wat je ziet is vaak een vertaling van wat er écht speelt.
Het is voor mij een uitdaging om erachter te komen wat er achter
het gedrag zit.
Soms kun je daar zelf geen woorden aan geven.
of weet je het zelf niet? 

Een voorbeeld uit mijn praktijk:

Jongen, 11 jaar ; “Soms blijft mijn boosheid ‘vast’ zitten, tot 10 tellen lukt dan niet…” Ik ben nieuwsgierig naar wat er allemaal in zijn hoofd omgaat en vraag hem hoe dat er dan uit ziet?
Hij pakt materiaal en legt dat op tafel. Ik kan zien wat er niet gezegd wordt… En vraag hem of het klopt wat ik zie. 

Ook teken ik vaak tijdens een gesprek. Woorden kunnen ‘vervliegen’, beelden kunnen ‘landen’. Er is meer tijd om de informatie te verwerken door visuele ondersteuning, te checken of het klopt, om inzicht te geven, of kennis te delen.

Een ander voorbeeld uit mijn praktijk :
Jonge vrouw van 17 jaar : “Het omgaan met  prikkels vind ik heel erg lastig.
Verrassingen, onvoorspelbaarheid, drukte en geluiden om me heen.
Maar ook mijn eigen emoties en denken zorgen voor veel prikkels.
Ik kan het alleen niet uitleggen aan anderen”
Ze vind het moeilijk om te verwoorden wat ze voelt want ze weet het zelf vaak niet,
en hoe doe je dat dan?
Door dit te tekenen tijdens het gesprek met  haar bouw ik een beeld op.
De spraak is vertraagd, er is meer tijd om te verwerken en na te denken,
en het geeft overzicht. De tekening neemt ze mee, voor als ze het
aan anderen uit wil leggen.

Ook op school is het fijn als er visuele ondersteuning is. Het onderwijs is talig. Woorden kunnen vervliegen, zeker als je snel afgeleid bent. Een visualisatie in de vorm van een tekening, foto, pictogram of geschreven woord is concreet, betekent altijd hetzelfde en blijft zichtbaar aanwezig. Je kunt je dan een beeld vormen bij wat er wordt gezegd. Het geeft houvast.
En kan onrust en onzekerheid voorkomen. Dit kan ook groep overstijgend ingezet worden. Het maakt het voorspelbaar.

Visuele ondersteuning groeit mee met de leeftijd en de ontwikkeling van een kind.
Je kunt dit ook later gaan gebruiken voor werkschema’s, een dagschema en bijv. sociale verhalen. Het is ook fijn om van te voren al belangrijke  informatie op papier te zetten of te tekenen. Zodat je mee kunt kijken. Een visualisatie verhuisd mee naar een volgende klas en dus ook bij wisseling tussen personen geeft dit houvast. En je kunt bijv.  strategiekaarten gebruiken voor toepassing van een taal- of rekenstrategie.

Of je kunt reminders maken voor die dingen die steeds vergeten worden, zoals een afspraak of een oplossing.

Voor zwemlessen en hydrotherapie heb ik Pictogrammen getekend. Deze zijn voor iedereen duidelijk. Welke taal je ook spreekt, hoe groot je woordenschat ook is. Of je wel of niet kunt praten. De Pictogrammen zijn gratis te downloaden op www.aqua-health.nl

In mijn praktijk begeleid ik kinderen, jongeren én volwassenen door visuele aantekeningen te maken. Door in beelden te communiceren geeft dit rust, houvast en helderheid. Ik gebruik vaak woord en beeld samen, aangepast aan jou. Het is altijd maatwerk. Ook kan ik begeleiding bieden m.b.t. een dagplanning, weekplanning of stappenplan te maken, aangepast aan jouw situatie.

“Een beeld zegt meer dan 1000 woorden.”

Ik heb de opleiding tot Beelddenkspecialist bij Sandra Kleipas gevolgd, in België. Er vielen veel puzzelstukjes op hun plaats. Want zeker in het onderwijs is het belangrijk om het verschil te weten. In ons onderwijs wordt vaak ‘Bottom-up’ geleerd, het stapsgewijs aanbrengen van nieuwe leerstof.. Maar iemand die in beelden denkt leert ‘Top-down’. Denken vanuit een totaaloverzicht, direct naar de oplossing, en waarom iets geleerd wordt. Ik leer het liefste door te kijken, te doen en te ervaren.

Tijdens mijn studie liep ik onlangs nog aan tegen mijn ‘andere manier’ van informatie verwerken. (mijn Portfolio) De feedback die ik kreeg ; “Je neemt teveel zijwegen, kijkt vanuit teveel verschillende invalshoeken, gebruikt teveel woorden om tot de kern te komen waardoor het chaotisch wordt. Het is niet gestructureerd” Maar zo denk ik! Dat is mijn visuele manier van informatie verwerken. Ik organiseer op geheel eigen wijze, heb een eigen structuur. Ik kan datgene wat ik bedenk moeilijker onder woorden brengen. Ik zie het als een heel duidelijk beeld voor me. Maar hoe kan ik dat overbrengen? Dan gebruik ik veel woorden, maar dan denk ik dat het niet duidelijk genoeg is. Dus gebruik ik nog meer woorden. Waardoor het voor een ander helemaal niet meer duidelijk is. Ik beschrijf vooral beelden en metaforen in plaats van feiten en cijfers. Ik zie overal mogelijkheden en nieuwe ideeën. Dit zorgt ervoor dat ik het moeilijk vind om iets helemaal af te maken. Ik ervaar druk en stress bij vastgelegde procedures en processen. “Vastleggen” ervaar ik als een beperking van mijn denkproces. Ik vraag me af waarom iets op een bepaalde manier gebeurt en zie dan weer nieuwe/andere mogelijkheden.

 

Dit zijn dingen die ik vaak terug hoor bij mensen die een visuele voorkeur hebben.
Natuurlijk kunnen we leren om het anders te doen. Maar dan leer/werk je niet vanuit jouw aangeboren manier van informatie verwerken. Laten we naar de talenten kijken in plaats van naar de dingen die je niet zo goed kunt. Waarom bijv. niet mindmappen? Tekenen of foto’s maken? je creativiteit als talent inzetten. Je passie volgen. 

Ervaringen uit mijn praktijk;

Een uitspraak van een jongere:
“Ik krijg het nooit zo gerealiseerd als ik in mijn hoofd heb. Dus ik blijf liever in de fantasiewereld hangen en doe niets, dan dat het dadelijk niet perfect is”…

Een uitspraak van een volwassen vrouw:
“Als ik niets doe, kan het ook niet misgaan…”
Vroeger werd er om haar ideeën gelachen…

Een vol hoofd is vaak het gevolg van een visuele informatieverwerking.
Ik kan je begeleiden om meer inzicht te krijgen in beelddenken.
Te onderzoeken hoe vol je hoofd zit.
En hoe je je hoofd kunt opruimen, op een manier die bij jou past.
Hoe kun je je natuurlijk talent inzetten? Een ‘beelddenker’ heeft ruimte en vrijheid nodig.

Ik wil samen met jou onderzoeken wat voor jou specifiek zou kunnen werken.
Om het onderscheid te maken tussen wie je echt bent / wilt zijn en alle manieren van aanpassen die je je zo eigen hebt gemaakt.
Want een volwassen beelddenker = een aanpassingskampioen. (een kameleon)
En aanpassen kost veel energie en verlies van talent.

“het mooiste wat je kunt worden is jezelf”.

“Wat ik hoor, vergeet ik
Wat ik zie, onthoud ik
Wat ik doe, begrijp ik.”             ~Confusius