Welkom bij Silence

Silence is een praktijk voor begeleiding, advisering, scholing, psychosociaal-, kinder- en speltherapie en creatieve therapie ten behoeve van kinderen met een bijzondere eigenschap. Door aan te sluiten bij de beleving van het kind wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. Dit alles vanuit  kennis, betrokkenheid, enthousiasme en creativiteit gecombineerd met een flinke portie deskundigheid, ervaring en positiviteit.

Werkwijze

Door aan te sluiten bij de beleving van het kind wordt een vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. Dit alles vanuit  kennis, betrokkenheid, enthousiasme en creativiteit gecombineerd met een flinke portie deskundigheid, ervaring en positiviteit.

Doelgroep

Het gedrag wat een kind laat zien heeft een oorzaak. Om erachter te komen wat de oorzaak van het gedrag is, en om doelen te kunnen stellen, is een nauwe samenwerking met de ouders / opvoeders erg belangrijk. Zij kennen hun kind het beste !!! Ook het betrekken van / en samenwerken met anderen die bij het kind betrokken zijn is belangrijk.

Mogelijkheden

Graag willen wij op basis van gelijkwaardigheid begeleiding bieden. Ouders kennen hun kind het beste, en begrijpen door hun intensieve ervaring wat er in het kind omgaat, en wat hij/zij nodig heeft.Maar soms is het fijn om met iemand die met andere ogen naar het kind kan kijken, te praten en te overleggen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op