Welke kinderen

Het gedrag wat een kind laat zien heeft een oorzaak. Om erachter te komen wat de oorzaak van het gedrag is, en om doelen te kunnen stellen, is een nauwe samenwerking met de ouders / opvoeders erg belangrijk. Zij kennen hun kind het beste !!! Ook het betrekken van / en samenwerken met anderen die bij het kind betrokken zijn is belangrijk. De docent, de school van het kind. ( in overleg kunnen wij het kind observeren op school, bijvoorbeeld tijdens de gymles, of op de speelplaats.) Maar ook de sportvereniging, BSO etc.

Het uitgangspunt is altijd dat het geen kwestie is van niet willen, maar van niet kunnen… Het is geen onwil, maar onmacht. Als een kind langere tijd dit gedrag laat zien, kan zijn ontwikkeling in gevaar komen, of kan hij vastlopen in zijn sociaal – emotionele ontwikkeling. Weinig zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld kunnen het gevolg zijn. Begeleiding door Silence biedt uitkomst voor een kind dat dreigt vast te lopen. Of als de wereld van het kind op zijn kop staat…

Herkenbaar gedrag:

 • Moeilijk contact maken
 • Prikkelgevoelig
 • (Faal-)angstig zijn, geen of weinig zelfvertrouwen hebben
 • Teruggetrokken of juist erg druk zijn
 • Snel afgeleid, lage concentratie
 • Geen structuur kunnen aanbrengen
 • Motorische-, spraak-taal- en/of zintuiglijke problemen
 • Emotionele problemen, of snel huilen
 • Moeite met samenspelen of vaak ruzie hebben
 • Vaak buikpijn of hoofdpijn
 • Niet naar school willen
 • Slecht slapen
 • Slecht eten
 • Etc.