Al enige jaren zie ik om me heen dat de invoering van de Wet Passend Onderwijs voor een aantal kinderen en jongeren niet passend is.
Ze lopen vast op school omdat de omstandigheden niet passend zijn, of de juiste ondersteuning niet geboden kan worden.
Denk aan bijv. te grote klassen. (te veel prikkels)
Of aan te weinig kennis of ervaring bij docenten.
Of er is wel kennis, maar de docent heeft niet de mogelijkheden om het kind te begeleiden op een manier die nodig is. (een te krap budget, bureaucratie en stroperigheid)
Of er is teveel prestatiedruk, of  onder-of overschatting van het kind, of  er zijn leerproblemen.

Ik zie deze kinderen en jongeren ook in mijn praktijk.
Leerplichtige leerlingen die helemaal vast lopen in het systeem.
Het zijn vaak uiteenlopende en complexe problemen en het zijn altijd kwetsbare kinderen/jongeren.
Ze kunnen (tijdelijk) niet naar school…
De gevolgen van schooluitval zijn groot.
Denk aan de sociale gevolgen, het gevoel van er niet bij horen, niet mee tellen in deze maatschappij, uitsluiting of afwijzing. En wat zijn de kansen van deze kinderen en jongeren voor de toekomst?
Het heeft ook grote gevolgen voor het gezin.

Ook zijn er kinderen die een vrijstelling voor de leerplicht ontvangen.
Bijv. omdat ze op psychische of medische gronden niet kunnen deelnemen aan (volledig) onderwijs.
Ik denk hierbij aan bijv. kinderen met autisme, ADHD, zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen of hoogbegaafde kinderen.
Kinderen met hechtingsproblematiek of een trauma.
Als er geen passende begeleiding of leeromgeving is voor een kind, kan dit  traumatisch zijn.
( traumagerelateerd gedrag door langdurige stress)

Ik zag dit gebeuren en kon het niet los laten.
Ieder kind/jongere heeft recht op onderwijs, of op een ontwikkelingsgerichte plek.
En hoe meer ik hoorde dat dit er niet was, of niet mogelijk was, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat we het dan zelf konden realiseren.
Een plek waar kinderen en jongeren zich veilig voelen en waar individueel gewerkt kan worden.

Zo ontstond de Ontdekplek. (sinds 2018)
We bieden maatwerk, in nauw overleg met de ouders en evt. andere betrokkenen.
We volgen het kind, wat wil hij/zij ontdekken of leren?
En zoeken dan naar een manier die bij het kind/jongere past.
Op zijn of haar tempo, met zorg en ervaringsgericht leren.
En als het kind nog niet toe is aan leren, dan zorgen we eerst voor rust en veiligheid.

We zoeken naar wat jij leuk vind om te doen, waar je  plezier in hebt
Waar jouw interesse ligt en bedenken dan samen hoe we dit in kunnen zetten.
We gaan op zoek naar informatie. (natuur; bijv. naar de imker, naar de vlindertuin, naar de Kienehoef)
Of we nodigen iemand uit om ons meer te vertellen over iets waar jij meer van wil weten.

We hebben aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.
En betrekken de ouders hier steeds bij.
We willen graag samenwerken.
Want we weten uit ervaring dat een kind/jongere soms thuis ontlaadt, als het toch te spannend was of als er toch teveel prikkels waren die hij of zij niet kon verwerken.

Ook voor jongeren bieden we maatwerk.
Soms is het nodig om eerst voor rust te zorgen.
Zichzelf beter te leren kennen of weer beter in je vel te komen zitten.
We kunnen op zoek gaan naar wat ze leuk vinden, hoe ze kunnen ontspannen, maar ook op zoek gaan naar een opleiding / werk of dagbesteding.

We werken vanuit de methode Contactgericht Spelen en Leren.
Dit  is een methode, die ons handvatten geeft om kinderen/jongeren doelgericht te stimuleren op verschillende ontwikkelings-domeinen. (zoals de sociaal emotionele, motorische of cognitieve ontwikkeling.)

Maar wel steeds vanuit het contact.
En met plezier.

Vanuit een liefdevolle, accepterende houding. Zonder oordelen.
Maatwerk dus. Tenslotte is iedereen anders.