melanie-kastelijn

Melanie Kastelijn – Visueel vertaler

Mijn naam is Melanie Kastelijn. Ik ben gediplomeerd kindertherapeut, psychosociaal therapeut, speltherapeut, hydrotherapeut, zwemonderwijzer en gespecialiseerd in Sensorische Informatie verwerkingsproblemen (prikkel verwerkingsproblemen), Autisme Spectrum Stoornissen en AD(H)D en daarnaast ook ervaringsdeskundige. Ik ben docent, leercoach, geef lezingen en organiseer workshops

Kindertherapeut  (Psychodidact)
Psychosociaal therapeut   (Psychodidact)
Behaalde SNRO HBO module’s:  Algemene psychologie, Systeemtherapie,
Klinische psychologie, Professioneel hulpverlenen,
Hechting 1 en 2 (Neufeld Institute / Psychodidact)
Gespreksmethodiek
Communicatie en Spel
Overtuigingen, Denkstijlen 1 en 2
Adem en Ontspanning
Transacties

Medische kennis: anatomie, fysiologie en pathologie

Erkend door Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Registratienr. : 100027752

Visie, wat maakt onze aanpak bijzonder?

Er wordt zorgvuldig gekeken en geluisterd naar zowel kinderen als ouders en op basis daarvan wordt voor ieder kind een individuele en juiste aanpak gekozen met aandacht voor de talenten, competenties en hindernissen, om het kind zo de gelegenheid te bieden zichzelf verder te kunnen ontwikkelen.

“Focus op de mogelijkheden van het kind, niet op de beperking. We gaan uit van de talenten van ieder kind”

Er wordt, ook met evt. samenwerkingspartners, steeds gezocht naar passende en soms nieuwe wegen om het kind te ondersteunen. Hierdoor ontstaan optimale ontwikkelingsmogelijkheden en zal het kind succeservaringen meemaken, waardoor het zelfvertrouwen gaat groeien.

fotorondje-Visie
fotorondje-plezier

Plezier

Kinderen leren spelenderwijs. Als een kind zich niet veilig voelt, als het niet aansluit bij zijn beleving en als hij/zij er geen plezier in heeft dan kan er niets of weinig geleerd worden. Kinderen met een beperking hebben vaak al veel “therapieën” gevolgd en kunnen “therapie-moe” zijn. Door te zorgen voor plezier tijdens de activiteiten leren ze veel zonder dat het als belastend ervaren wordt. Daarbij valt te denken aan ontwikkeling op motorisch, sensorisch en sociaal-emotioneel gebied, maar ook aan ontwikkeling op het gebied van zelfredzaamheid, weerbaarheid, taal en spraak, zelfvertrouwen en aan de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.