fotorondje-mogelijkhedenWat zijn de mogelijkheden voor het kind ?

We werken met verschillende methoden, aangepast aan het individuele kind:

 • Contactgericht Spelen en Leren.
 • Brain Blocks
 • Sensomotorische activering
 • Geef me de 5.
 • Handleiding voor jezelf. Psycho-educatie.
 • Ik ben speciaal.
 • Training Rots & Water. een psychofysieke training voor jongens en meisjes. Deze sociale competentietraining onderscheidt zich van andere methoden door de fysieke benadering. Zo wordt iedere les bijvoorbeeld begonnen met een ‘zelfverdedigingsgroet’. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen jongens en meisjes. De bouwstenen in dit programma zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Hiermee word je mentaal en fysiek sterker, leer je beter omgaan met conflicten en agressie, leer je hoe je jouw kwaliteiten optimaal kunt benutten en nog veel meer!
 • Powerkids! Een psychofysieke weerbaarheidstraining/sociale competentietraining in water. Met elementen uit de training Rots & Water. We werken in kleine groepjes.
 • Begeleiding en voorbereiding voortgezet onderwijs.

Wat zijn de mogelijkheden voor u?

 • Voorlichting over kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis, AD(H)D, DCD, Sensorische Informatieverwerkingsproblemen en/of Beelddenken. Deze voorlichting geven wij aan bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen, maar ook aan sportprofessionals, leerkrachten, medewerkers van kinderdagverblijven, fysiotherapeuten en anderen.
 • Cursus of workshop ‘Omgaan met kinderen met Sensorische Informatieverwerkingsproblemen’.
 • Cursus ‘Zwemmen met kinderen met een bijzondere eigenschap.’
 • Cursus of workshop ‘Buitengewoon Bijzonder’: omgaan met kinderen met een bijzondere eigenschap thuis en op school.
 • ‘Zo is er maar één…!’: klassenvoorlichting over een kind met ASS, of Brain Blocks

Staat de workshop of voorlichtingsbijeenkomst van uw keuze er niet bij? Wij passen onze dienstverlening graag aan uw wensen aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wat zijn de mogelijkheden voor het gezin?

Graag willen wij op basis van gelijkwaardigheid begeleiding bieden. Ouders kennen hun kind het beste, en begrijpen door hun intensieve ervaring wat er in het kind omgaat, en wat hij/zij nodig heeft.Maar soms is het fijn om met iemand die met andere ogen naar het kind kan kijken, te praten en te overleggen. Die een vertaalslag van de theorie naar de praktijk kan maken. En die vooral ook in de praktijk tips en ideeën kan aandragen.Meer inzicht kan geven in de manier waarop het kind met sensorische prikkels omgaat, waarneemt, of waarom hij of zij zich op een bepaalde manier gedraagt. Is het kind snel “ overprikkeld” of “onderprikkeld”?
Heeft het veel uitdaging nodig of juist structuur en overzicht? En hoe doe je dat dan?