Een unieke werkwijze

Voor kinderen met Sensorische Informatie verwerkingsproblemen: Sensorische Informatieverwerking (S.I.) is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om te kunnen functioneren in het dagelijks leven is het belangrijk dat de zintuiglijke waarnemingen goed door het zenuwstelsel worden verwerkt. De Sensorische Informatieverwerking speelt een essentiële rol in de sensomotorische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Wij gebruiken de Sensory Profile vragenlijst als observatie instrument.De Sensory Profile-NL is een genormeerde vragenlijst die bestaat uit 125 items en die door de ouders van een kind wordt ingevuld. Aan de hand van de scores die deze lijst oplevert en onderzoek kan een zintuiglijk profiel van het kind worden gemaakt.

 

Sensorische Informatieverwerking is een functioneel gerichte begeleiding- en behandelmethode om Sensorische verwerkingsproblemen te onderzoeken en te behandelen. Er wordt samengewerkt met ouders (en waar mogelijk leerkrachten) om de kwetsbaarheden van het kind in het dagelijks leven om te zetten in kansen. Door het verbeteren van de prikkelverwerking of het creëren van een sensorisch waardevolle omgeving wordt er vooruitgang gezien in het dagelijks functioneren van het kind.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

Stap 1

Een intakegesprek met ouders / opvoeders. Zonder het kind. De reden van aanmelding en bijzonderheden uit de levensloop van het kind zullen besproken worden.

Stap 2

De frequentie en de doelen van de begeleiding zullen in overleg worden
bepaald.

Stap 3

Gedurende de periode van begeleiding zullen er gesprekken met ouders / opvoeders plaatsvinden over het verloop en zal er geëvalueerd worden.

Stap 4

Het doel is altijd, dat het kind en het gezin op eigen kracht weer verder kan.